Vrijzinnigen Oost-Twente
Vrijzinnigen Oost-Twente
|  webmaster@vrijzinnigenoosttwente.nl  |
Vrijzinnigen a/d Regge Vrijzinnigen a/d Regge
Open gemeenschap voor inspiratie
MENNO KEIZER (LINKS) EN HENK EIJGELAAR. DE TWEE AFDELINGEN VOOR VRIJZINNIGEN HEBBEN DE BESTUREN SAMEN GEVOEGD. De Vrijzinnige geloofsgemeenschap Aan de Regge in Rijssen-Nijverdal is samengegaan met de Vrijzinnigen Oost-Twente in Enschede. Een belangrijke aanleiding voor het samengaan is dat het aantal leden de afgelopen jaren langzaam wat aan het afnemen is. Dat komt voor een belangrijk deel door de vergrijzing. De afdeling in de Reggestreek heeft nu nog maar 25 leden. Die in Enschede is weliswaar met 33 leden iets groter, maar daar speelt dezelfde problematiek. Ook zij zocht samenwerking om de club van buitenkerkelijke gelovigen weer wat robuuster te maken. Er is nu een gemeenschappelijk bestuur dat voor beide afdelingen actief is. De afgelopen jaren trokken de afdelingen gaandeweg al wat meer met elkaar op, legt Henk Eijgelaar uit. Hij is de voorzitter van de gezamenlijke afdelingen. "De leden worden ouder en je zit op een bepaald moment met de bemanning van het bestuur. We wilden wel verder, dus dan ga je naar andere mogelijkheden zoeken. Zo kwamen we op het idee." Alleen de besturen Menno Keizer uit Nijverdal, secretaris van het nieuwe bestuur: "We zaten aanvankelijk met de vraag: gaan we fuseren of niet? We hebben besloten de besturen samen te voegen maar de afdelingen zelfstandig te laten. We hebben ook nog even overwogen om samenwerking met de afdeling in Varsseveld te zoeken. Die is met driehonderd leden aanmerkelijk groter. Maar Varsseveld is toch wel heel ver weg." De vrijzinnigen vormen een stroming die van oudsher uit het protestantisme voortkomt. Ze hebben het niet zo op dogma's en houden er een meer liberale denktrant op na. Ze zijn niet aan een kerk gebonden, maar zijn liberaal in hun ideeën en verwelkomen iedereen met een andere geloofsopvatting. Ze zijn daarmee een vangnet voor iedereen die los is geweekt van de reguliere kerk maar nog wel wat met religie en spiritualiteit heeft. Eijgelaar: "We zijn een heel inclusieve beweging. Iedereen kan bij ons terecht. We hebben altijd het idee dat er veel meer mensen zijn die zich bij ons thuis zouden kunnen voelen." Eijgelaar is daar zelf een voorbeeld van. "Ik zat eerst bij de PKN (protestantse kerken Nederland), maar die ging op een bepaald moment de traditionele en conservatieve kant op. Ik ben toen gaan zoeken naar wat anders en kwam bij de vrijzinnigen terecht. Toen de zittende voorzitter vertrok heb ik die taak tien jaar terug overgenomen. In die tijd hebben we er nog wel een aantal leden bij gekregen, maar dat wordt steeds moeilijker." Door de coronacrisis zijn veel bijeenkomsten niet doorgegaan. Aan de Regge kerkt in de Franciscuskapel van Parkstede, maar dat ligt al een tijdje stil. Toch is er ook een lichtpuntje te vermelden, zegt Keizer: "We onderhouden nu contacten via een Vrijbrief. Dat is een nieuw initiatief dat bij onze leden in goede aarde valt. Er staan verhaaltjes en dat soort dingen in. Ze worden goed gelezen." De eerste fysieke bijeenkomsten staan alweer op het programma. Bij Aan de Regge is die op 13 juni in de Fransicuskapel van Parkstede in Rijssen en in Enschede is er op 5 juli een bijeenkomst in Twekkelo. vrijzinnigen.nl/aan-de-regge vrijzinnigenoosttwente.nl Bron: Tubantia door Hans Brok
Vrijzinnige geloofsgenoten vormen samen een hecht band Aan de Regge gaat samen met Oost-Twente in Enchede
Agenda
|  webmaster@vrijzinnigenoosttwente.nl  |
Vrijzinnigen Oost-Twente
Vrijzinnigen Oost-Twente
Vrijzinnigen a/d Regge Vrijzinnigen a/d Regge
Open gemeenschap voor inspiratie
Vrijzinnige geloofsgenoten vormen samen een hecht band Aan de Regge gaat samen met Oost-Twente in Enchede
MENNO KEIZER (LINKS) EN HENK EIJGELAAR. DE TWEE AFDELINGEN VOOR VRIJZINNIGEN HEBBEN DE BESTUREN SAMEN GEVOEGD. De Vrijzinnige geloofsgemeenschap Aan de Regge in Rijssen- Nijverdal is samengegaan met de Vrijzinnigen Oost-Twente in Enschede. Een belangrijke aanleiding voor het samengaan is dat het aantal leden de afgelopen jaren langzaam wat aan het afnemen is. Dat komt voor een belangrijk deel door de vergrijzing. De afdeling in de Reggestreek heeft nu nog maar 25 leden. Die in Enschede is weliswaar met 33 leden iets groter, maar daar speelt dezelfde problematiek. Ook zij zocht samenwerking om de club van buitenkerkelijke gelovigen weer wat robuuster te maken. Er is nu een gemeenschappelijk bestuur dat voor beide afdelingen actief is. De afgelopen jaren trokken de afdelingen gaandeweg al wat meer met elkaar op, legt Henk Eijgelaar uit. Hij is de voorzitter van de gezamenlijke afdelingen. "De leden worden ouder en je zit op een bepaald moment met de bemanning van het bestuur. We wilden wel verder, dus dan ga je naar andere mogelijkheden zoeken. Zo kwamen we op het idee." Alleen de besturen Menno Keizer uit Nijverdal, secretaris van het nieuwe bestuur: "We zaten aanvankelijk met de vraag: gaan we fuseren of niet? We hebben besloten de besturen samen te voegen maar de afdelingen zelfstandig te laten. We hebben ook nog even overwogen om samenwerking met de afdeling in Varsseveld te zoeken. Die is met driehonderd leden aanmerkelijk groter. Maar Varsseveld is toch wel heel ver weg." De vrijzinnigen vormen een stroming die van oudsher uit het protestantisme voortkomt. Ze hebben het niet zo op dogma's en houden er een meer liberale denktrant op na. Ze zijn niet aan een kerk gebonden, maar zijn liberaal in hun ideeën en verwelkomen iedereen met een andere geloofsopvatting. Ze zijn daarmee een vangnet voor iedereen die los is geweekt van de reguliere kerk maar nog wel wat met religie en spiritualiteit heeft. Eijgelaar: "We zijn een heel inclusieve beweging. Iedereen kan bij ons terecht. We hebben altijd het idee dat er veel meer mensen zijn die zich bij ons thuis zouden kunnen voelen." Eijgelaar is daar zelf een voorbeeld van. "Ik zat eerst bij de PKN (protestantse kerken Nederland), maar die ging op een bepaald moment de traditionele en conservatieve kant op. Ik ben toen gaan zoeken naar wat anders en kwam bij de vrijzinnigen terecht. Toen de zittende voorzitter vertrok heb ik die taak tien jaar terug overgenomen. In die tijd hebben we er nog wel een aantal leden bij gekregen, maar dat wordt steeds moeilijker." Door de coronacrisis zijn veel bijeenkomsten niet doorgegaan. Aan de Regge kerkt in de Franciscuskapel van Parkstede, maar dat ligt al een tijdje stil. Toch is er ook een lichtpuntje te vermelden, zegt Keizer: "We onderhouden nu contacten via een Vrijbrief. Dat is een nieuw initiatief dat bij onze leden in goede aarde valt. Er staan verhaaltjes en dat soort dingen in. Ze worden goed gelezen." De eerste fysieke bijeenkomsten staan alweer op het programma. Bij Aan de Regge is die op 13 juni in de Fransicuskapel van Parkstede in Rijssen en in Enschede is er op 5 juli een bijeenkomst in Twekkelo. vrijzinnigen.nl/aan-de-regge vrijzinnigenoosttwente.nl Bron: Tubantia door Hans Bro