Vrijzinnigen Oost-Twente
Vrijzinnigen Oost-Twente
|  webmaster@vrijzinnigenoosttwente.nl  |
Lidmaatschap van de Vrijzinnigen Oost-Twente Leden en Begunstigers De begrippen leden en begunstigers zijn statutair geregeld. Alleen leden hebben stemrecht in de Algemene ledenvergadering. Voor informatie over aanmelding als lid/begunstiger kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. U kunt door hier te klikken het inschrijfformulier ook downloaden. Print het, vul het in en stuur het op naar de ledenadministratie. Ons verenigingsjaar loopt jaarlijks van 1 september t/m 31 augustus De contributie bedraagt: Leden: Enkel € 225,- Echtpaar € 335,- Begunstigers: Enkel € 210,- Echtpaar € 310.- De bedragen zijn vastgesteld tijdens de extra alg. ledenvergadering d.d. 01-03-2020 Legaten en Giften Wie de Vrijzinnigen Oost-Twente testamentair wil gedenken kan hiertoe de nodige informatie bij de penningmeester verkrijgen. Klik hier voor de adresgegevens. Giften Giften voor tenminste 5 jaar, zijn fiscaal volledig aftrekbaar. Inlichtingen bij de penningmeester.
Vrijzinnigen a/d Regge Vrijzinnigen a/d Regge
Open gemeenschap voor inspiratie
Agenda
|  webmaster@vrijzinnigenoosttwente.nl  |
Vrijzinnigen Oost-Twente
Vrijzinnigen Oost-Twente
Lidmaatschap van de Vrijzinnigen Oost-Twente Leden en Begunstigers De begrippen leden en begunstigers zijn statutair geregeld. Alleen leden hebben stemrecht in de Algemene ledenvergadering. Voor informatie over aanmelding als lid/begunstiger kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. U kunt door hier te klikken het inschrijfformulier ook downloaden. Print het, vul het in en stuur het op naar de ledenadministratie. Ons verenigingsjaar loopt jaarlijks van 1 september t/m 31 augustus De contributie bedraagt: Leden: Enkel € 225,- Echtpaar € 335,- Begunstigers: Enkel € 210,- Echtpaar € 310.- De bedragen zijn vastgesteld tijdens de extra alg. ledenvergadering d.d. 01- 03-2020 Legaten en Giften Wie de Vrijzinnigen Oost-Twente testamentair wil gedenken kan hiertoe de nodige informatie bij de penningmeester verkrijgen. Klik hier voor de adresgegevens. Giften Giften voor tenminste 5 jaar, zijn fiscaal volledig aftrekbaar. Inlichtingen bij de penningmeester.
Vrijzinnigen a/d Regge Vrijzinnigen a/d Regge
Open gemeenschap voor inspiratie
Agenda