Vrijzinnigen Oost-Twente
Vrijzinnigen Oost-Twente
|  webmaster@vrijzinnigenoosttwente.nl  |
Onze bronnen van inspiratie Vrijzinnigen Oost-Twente is een afdeling van ‘Vrijzinnigen Nederland’. Het is een zelfstandige vereniging, gevormd door mensen die steeds opnieuw vorm en inhoud willen geven aan hun levensbeschouwelijke inzichten. Onze geloofsgemeenschap is een open geloofsgemeenschap, die haar leden vrij laat in hun denken over het geloof en de beleving ervan. Onze samenkomsten zijn bedoeld om op adem te komen en inspiratie op te doen voor de dag van morgen. Niet iedereen voelt zich aangetrokken tot de traditionele kerkdienst. Maar de behoefte aan bezinning en inspiratie is er wel. Het zoeken naar een verbondenheid die sterker is dan het alledaagse. Deze zoektocht kan richting worden gegeven door mensen die met hun uitstraling iets mee kunnen geven dat stimuleert tot verder gaan. Soms zijn het muziekuitvoeringen, soms zijn het beelden, soms zijn het woorden waarmee men probeert aan te geven wat men bezielt in het leven. Geloof is voor ons de wijze waarop wij ons verbinden met God (of de Eeuwige, de Bron, het Mysterie). Die verbinding is persoonlijk. Een ieder zal daar zijn eigen invulling aan geven. Vanuit onze opvatting bestaat er geen geloof dat de waarheid in pacht heeft. Het is het mysterie van het leven dat verder gaat, dan de menselijke ratio kan bevatten. Midden in de steeds veranderende samenleving laat Vrijzinnigen Oost-Twente zich zo inspireren door religieuze en wijsgerige bronnen die geloof, hoop en liefde voeden.
Vrijzinnigen a/d Regge Vrijzinnigen a/d Regge
Open gemeenschap voor inspiratie
Agenda
|  webmaster@vrijzinnigenoosttwente.nl  |
Vrijzinnigen Oost-Twente
Vrijzinnigen Oost-Twente
Onze bronnen van inspiratie Vrijzinnigen Oost-Twente is een afdeling van ‘Vrijzinnigen Nederland’.
Vrijzinnigen a/d Regge Vrijzinnigen a/d Regge
Open gemeenschap voor inspiratie
Agenda
Het is een zelfstandige vereniging, gevormd door mensen die steeds opnieuw vorm en inhoud willen geven aan hun levensbeschouwelijke inzichten. Onze geloofsgemeenschap is een open geloofsgemeenschap, die haar leden vrij laat in hun denken over het geloof en de beleving ervan. Onze samenkomsten zijn bedoeld om op adem te komen en inspiratie op te doen voor de dag van morgen. Niet iedereen voelt zich aangetrokken tot de traditionele kerkdienst. Maar de behoefte aan bezinning en inspiratie is er wel. Het zoeken naar een verbondenheid die sterker is dan het alledaagse. Deze zoektocht kan richting worden gegeven door mensen die met hun uitstraling iets mee kunnen geven dat stimuleert tot verder gaan. Soms zijn het muziekuitvoeringen, soms zijn het beelden, soms zijn het woorden waarmee men probeert aan te geven wat men bezielt in het leven. Geloof is voor ons de wijze waarop wij ons verbinden met God (of de Eeuwige, de Bron, het Mysterie). Die verbinding is persoonlijk. Een ieder zal daar zijn eigen invulling aan geven. Vanuit onze opvatting bestaat er geen geloof dat de waarheid in pacht heeft. Het is het mysterie van het leven dat verder gaat, dan de menselijke ratio kan bevatten. Midden in de steeds veranderende samenleving laat Vrijzinnigen Oost-Twente zich zo inspireren door religieuze en wijsgerige bronnen die geloof, hoop en liefde voeden.