Vrijzinnigen Oost-Twente
Vrijzinnigen Oost-Twente
|  webmaster@vrijzinnigenoosttwente.nl  |
HISTORIE NPB OOST TWENTE De afdeling Enschede van de Nederlandse Protestantenbond werd op 13 november 1889 opgericht onder de naam "Evangelie en Vrijheid". Zij genoot grote bekendheid in de stad, verzorgde godsdienstlessen op lagere scholen, organiseerde zondagscholen en vele culturele activiteiten. Na jaren een slapend bestaan te hebben geleid werd "Evangelie en Vrijheid" sinds 1989 weer actief. Na 100 jaar organiseert ze nu zelf kerkdiensten, waarin vrijzinnige voorgangers voorgaan. De afdeling Hengelo van de NPB werd opgericht op 5 september 1961. Het ledenaantal liep terug. De afdelingen Hengelo en Enschede namen toen het initiatief te gaan fuseren. Op 31 augustus 2002 kwam de fusie tot stand en werd de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Oost-Twente opgericht en gevestigd te Enschede. In 2014 hebben wij de naam van onze vereniging veranderd in: “Vrijzinnigen Oost-Twente.” Sinds 2020 werken we samen met Vrijzinnigen Aan de Regge www.vrijzinnigen.nl/aan-de-regge Besturen hebben we samengevoegd. Bijeenkomsten houden we nu in de Johanneskerk in Twekkelo en in de Henricuskapel in Rijssen.
Vrijzinnigen a/d Regge Vrijzinnigen a/d Regge
Open gemeenschap voor inspiratie
Agenda
|  webmaster@vrijzinnigenoosttwente.nl  |
Vrijzinnigen Oost-Twente
Vrijzinnigen Oost-Twente
HISTORIE NPB OOST TWENTE De afdeling Enschede van de Nederlandse Protestantenbond werd op 13 november 1889 opgericht onder de naam "Evangelie en Vrijheid". Zij genoot grote bekendheid in de stad, verzorgde godsdienstlessen op lagere scholen, organiseerde zondagscholen en vele culturele activiteiten. Na jaren een slapend bestaan te hebben geleid werd "Evangelie en Vrijheid" sinds 1989 weer actief. Na 100 jaar organiseert ze nu zelf kerkdiensten, waarin vrijzinnige voorgangers voorgaan. De afdeling Hengelo van de NPB werd opgericht op 5 september 1961. Het ledenaantal liep terug. De afdelingen Hengelo en Enschede namen toen het initiatief te gaan fuseren. Op 31 augustus 2002 kwam de fusie tot stand en werd de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Oost-Twente opgericht en gevestigd te Enschede. In 2014 hebben wij de naam van onze vereniging veranderd in: “Vrijzinnigen Oost-Twente.” Sinds 2020 werken we samen met Vrijzinnigen Aan de Regge www.vrijzinnigen.nl/aan-de-regge Besturen hebben we samengevoegd. Bijeenkomsten houden we nu in de Johanneskerk in Twekkelo en in de Henricuskapel in Rijssen.
Vrijzinnigen a/d Regge Vrijzinnigen a/d Regge
Open gemeenschap voor inspiratie
Agenda