Vrijzinnigen Oost-Twente
Vrijzinnigen Oost-Twente
|  webmaster@vrijzinnigenoosttwente.nl  |
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN): 813036860 Kamer van koophandel: KvK 08109322 Het post- of bezoekadres van de afdeling: Kostverloren 4, 7544 MH Enschede, Tel: 06 550 70 336 Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de afdeling 1.Als geloofsgemeenschap is de vereniging geworteld in het vrijzinnig christendom en zij is verwant met het religieus humanisme 2. De vereniging heeft ten doel het vrijzinnig-christelijke geloofsleven te bevorderen alsmede ruimte te geven aan vrijzinnig religieus leven 3. De vereniging tracht het doel te bereiken door: a. Het houden van godsdienstoefeningen/kerkdiensten en andere bijeenkomsten b. Het bieden van gelegenheid tot bediening van de doop en de viering van het avondmaal c. Het doen inzegenen van huwelijken en andere levensverbintenissen d. Het geven van catechetisch onderwijs en het bevorderen van vrijzinnig christelijk godsdienstonderwijs onder meer aan leerlingen van inrichtingen voor onderwijs e. Het behartigen van de geestelijke belangen van de leden van de vereniging onder meer door huis- en ziekenbezoek f. Jeugd en bejaardenwerk g. Het houden van bijeenkomsten, anders dan kerkdiensten h. Het samenwerken met andere groeperingen i. Het deelnemen aan regionale en landelijke activiteiten j. Het uitgeven van een verenigingsorgaan k. Het geven van bekendheid aan het bestaan en de werkzaamheden van de vereniging l…Vorm geven aan haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de mensheid en al wat is. De hoofdlijnen van het beleidsplan Onze afdeling volgt het landelijkbeleidsplan, zie http://www.vrijzinnigen.nl/wp-content/uploads/2014/04/Vrijzinnigen-Nederland-verlengd- beleidsplan-2014-2016.pdf Functie en namen van bestuurders. Zie website pagina Bestuur Beloningsbeleid Bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten (indien van toepassing). Vrijwilligers ontvangen een vergoeding cf de normen van de belastingdienst (indien van toepassing). De NPB heeft een Centrale Regeling voor voorgangers, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN gevolgd wordt. Een actueel jaarverslag van de uitgeoefende activiteiten vindt u hier. Financiële verantwoording
ANBI Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Afdeling Oost-Twente
Naar boven
Vrijzinnigen a/d Regge Vrijzinnigen a/d Regge
Open gemeenschap voor inspiratie
Vrijzinnigen Oost-Twente Jaarverslag 2023
Agenda
|  webmaster@vrijzinnigenoosttwente.nl  |
Vrijzinnigen Oost-Twente
Vrijzinnigen Oost-Twente
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN): 813036860 Kamer van koophandel: KvK 08109322 Het post- of bezoekadres van de afdeling: Kostverloren 4, 7544 MH Enschede, Tel: 06 550 70 336 Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de afdeling 1.Als geloofsgemeenschap is de vereniging geworteld in het vrijzinnig christendom en zij is verwant met het religieus humanisme 2. De vereniging heeft ten doel het vrijzinnig-christelijke geloofsleven te bevorderen alsmede ruimte te geven aan vrijzinnig religieus leven 3. De vereniging tracht het doel te bereiken door: a. Het houden van godsdienstoefeningen/kerkdiensten en andere bijeenkomsten b. Het bieden van gelegenheid tot bediening van de doop en de viering van het avondmaal c. Het doen inzegenen van huwelijken en andere levensverbintenissen d. Het geven van catechetisch onderwijs en het bevorderen van vrijzinnig christelijk godsdienstonderwijs onder meer aan leerlingen van inrichtingen voor onderwijs e. Het behartigen van de geestelijke belangen van de leden van de vereniging onder meer door huis- en ziekenbezoek f. Jeugd en bejaardenwerk g. Het houden van bijeenkomsten, anders dan kerkdiensten h. Het samenwerken met andere groeperingen i. Het deelnemen aan regionale en landelijke activiteiten j. Het uitgeven van een verenigingsorgaan k. Het geven van bekendheid aan het bestaan en de werkzaamheden van de vereniging l…Vorm geven aan haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de mensheid en al wat is. De hoofdlijnen van het beleidsplan Onze afdeling volgt het landelijkbeleidsplan, zie http://www.vrijzinnigen.nl/wp-content/uploads/2014/04/Vrijzinnigen- Nederland-verlengd-beleidsplan-2014-2016.pdf Functie en namen van bestuurders. Zie website pagina Bestuur Beloningsbeleid Bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten (indien van toepassing). Vrijwilligers ontvangen een vergoeding cf de normen van de belastingdienst (indien van toepassing). De NPB heeft een Centrale Regeling voor voorgangers, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN gevolgd wordt. Een actueel jaarverslag van de uitgeoefende activiteiten vindt u hier. Financiële verantwoording
ANBI Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Afdeling Oost-Twente
Naar boven Vrijzinnigen a/d Regge Vrijzinnigen a/d Regge
Open gemeenschap voor inspiratie
Vrijzinnigen Oost-Twente Jaarverslag 2023