Vrijzinnigen Oost-Twente
Vrijzinnigen Oost-Twente
|  webmaster@vrijzinnigenoosttwente.nl  |
Jaarverslag over het verenigingsjaar 2018-2019 Na de jaarvergadering op 3 november 2018 hebben veel activiteiten in het teken van ons 130 jarig bestaan gestaan. Ook kwam er een nieuw jaarthema, ‘Wat bezielt je’. En een nieuw goed doel, het Hospice in Enschede. De adventsviering was op 16 december in het Kulturhus. Op eerste Kerstdag was er een viering in de Johanneskerk. De goed bezochte nieuwjaarsreceptie werd ingeleid door Jeanne Traas. Zij had als thema “Vrijzinnigheid in tijden van onbehagen”. Centraal stond daar een uitspraak van de godsdienstfilosoof Martin Buber, “Ik heb geen theorie, ik voer een gesprek”. Een prima uitspraak voor een zeer geanimeerde bijeenkomst. Op 27 januari werd de viering voorgegaan door Netty Hengeveld. Zij leidde de dienst in het dialect. “Jezus, zoon van God” was de titel van een film op 3 februari. De opkomst was groot, de lezing boeiend en leerzaam. De viering op 17 februari werd voorgegaan door Nicoline Swen, waarna op 10 maart de vervolglezing van Henk Schoonhoven was in het Kukturhus. Samen met Helene Westerik was Nicoline Swen voorganger in de bijzondere viering op 24 maart. Een viering die gezamenlijk met Aan de Regge werd gehouden in de Henricuskapel in Rijssen. Op 27 april was het weer tijd voor gezelligheid, een High Tea in het Kulturhus. Na de Paasviering op 21 april was er op 21 mei de eerste activiteit rond het Jubileum. Die activiteit was een excursie naar het Oranjemuseum ‘Nieuwe Haghuis’ in Diepenheim. Na een hartelijk welkom genoten de deelnemers van soep en een broodje kroket, waarna een bezoek werd gebracht aan het museum. Na afloop was er thee met een Amalia gebakje. De Pinksterviering op 9 juni werd voorgegaan door Jeanne Traas. Het op 6 juli geplande, door Nicoline Swen en Hans Zwiers voorbereidde, ‘Festival Ziel en Zaligheid’, ging bij gebrek aan belangstelling, niet door. Dit ondanks de fraaie locatie, Erve ’t Stroink in Enschede. De spirituele wandeling op 23 juni voerde de deelnemers door het prachtige natuurgebied Lankheet in Haaksbergen. De nazit op het zonnige terras bij Theehuis Jordaan was gezellig. Helaas waren er voor de geplande spirituele wandeling op 1 september onvoldoende deelnemers. De koffieochtend op 18 augustus, die werd geleid door Jeanne Traas, stond in het teken van de ‘kleine kringen’. In groepjes van 6 vertelden de deelnemers op belangrijke gebeurtenissen in hun leven. Het is boeiend om in een veilige en vertrouwde omgeving te vertellen over, en te luisteren naar, verhalen over keerpunten in ons leven. Op 29 september werd er in het Kulturhus een lezing gegeven door Antoinette Wibbelink met als thema: “ Verbindend Communiceren in een verdeelde wereld” Na de presentatie was er gelegenheid tot het stellen van vragen. In het voorjaar (datum volgt nog) laat ze ons ervaren wat VC kan betekenen voor onze ontmoeting met andersdenkenden. Op zondag 13 oktober werd het verenigingsjaar afgesloten met een feestelijke dienst ter gelegenheid van het 130 jarig bestaan. In de dienst, die werd voorgegaan door Nicoline Swen, was er aandacht voor het verleden maar ook voor de toekomst. Een toekomst die gedragen wordt door idealisten, door mensen ‘die zonnen aansteken’, de titel van een gedicht van Toon Hermans. Na de dienst kregen de bezoekers, - er waren ruim 50 mensen -, een mooi verpakte kaars en een in kleur gedrukte Nienduur met als thema ‘gebouw‘. Het bestuur heeft zich afgelopen verenigingsjaar niet alleen bezig gehouden met onze eigen vereniging. Door de opheffing van de afdeling Eibergen is er regelmatig regio overleg geweest met de afdelingen Varsseveld, Rijssen en Eibergen. De afdeling Eibergen houdt op 4 november op te bestaan. In de loop van dit jaar is hun kerkgebouw verkocht. De opbrengst wordt ondergebracht in een zelfstandige stichting, Vrijzinnigen Oost Nederland, die het geld gaat beheren. In deze stichting hebben vertegenwoordigers van Varsseveld, Rijssen, Eibergen en Oost-Twente zitting. Doel van de stichting is het financieren van pastorale zorg voor de leden van Eibergen, die nu zonder vereniging zitten. De gelden zijn verder beschikbaar voor regionale activiteiten die tot doel hebben het bevorderen van het vrijzinnige gedachtegoed. Naast het regio overleg hebben bestuursleden ook regelmatig vergaderd met de Open Oecumenische Gemeente de Bleek in Almelo. Aan het einde van dit verenigingsjaar hebben we nog 38 leden en 5 begunstigers. Tijdens dit verenigingsjaar is ons lid, mevrouw H. van Hemert- Visscher, op 92 jarige leeftijd overleden. Terugkijkend was het afgelopen jaar een jaar vol onverwachte gebeurtenissen met als belangrijkste wel de opheffing van de afdeling Eibergen. Een situatie die ons dwingt na te denken over de toekomst van onze eigen vereniging en die vraagt om het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe activiteiten. Laten we ons hier het komende jaar samen voor inzetten. Enschede, 22 januari 2020 Hans Zwiers, secretaris
Vrijzinnigen a/d Regge Vrijzinnigen a/d Regge
Open gemeenschap voor inspiratie
Agenda
|  webmaster@vrijzinnigenoosttwente.nl  |
Vrijzinnigen Oost-Twente
Vrijzinnigen Oost-Twente
Jaarverslag over het verenigingsjaar 2018-2019 Na de jaarvergadering op 3 november 2018 hebben veel activiteiten in het teken van ons 130 jarig bestaan gestaan. Ook kwam er een nieuw jaarthema, ‘Wat bezielt je’. En een nieuw goed doel, het Hospice in Enschede. De adventsviering was op 16 december in het Kulturhus. Op eerste Kerstdag was er een viering in de Johanneskerk. De goed bezochte nieuwjaarsreceptie werd ingeleid door Jeanne Traas. Zij had als thema “Vrijzinnigheid in tijden van onbehagen”. Centraal stond daar een uitspraak van de godsdienstfilosoof Martin Buber, “Ik heb geen theorie, ik voer een gesprek”. Een prima uitspraak voor een zeer geanimeerde bijeenkomst. Op 27 januari werd de viering voorgegaan door Netty Hengeveld. Zij leidde de dienst in het dialect. “Jezus, zoon van God” was de titel van een film op 3 februari. De opkomst was groot, de lezing boeiend en leerzaam. De viering op 17 februari werd voorgegaan door Nicoline Swen, waarna op 10 maart de vervolglezing van Henk Schoonhoven was in het Kukturhus. Samen met Helene Westerik was Nicoline Swen voorganger in de bijzondere viering op 24 maart. Een viering die gezamenlijk met Aan de Regge werd gehouden in de Henricuskapel in Rijssen. Op 27 april was het weer tijd voor gezelligheid, een High Tea in het Kulturhus. Na de Paasviering op 21 april was er op 21 mei de eerste activiteit rond het Jubileum. Die activiteit was een excursie naar het Oranjemuseum ‘Nieuwe Haghuis’ in Diepenheim. Na een hartelijk welkom genoten de deelnemers van soep en een broodje kroket, waarna een bezoek werd gebracht aan het museum. Na afloop was er thee met een Amalia gebakje. De Pinksterviering op 9 juni werd voorgegaan door Jeanne Traas. Het op 6 juli geplande, door Nicoline Swen en Hans Zwiers voorbereidde, ‘Festival Ziel en Zaligheid’, ging bij gebrek aan belangstelling, niet door. Dit ondanks de fraaie locatie, Erve ’t Stroink in Enschede. De spirituele wandeling op 23 juni voerde de deelnemers door het prachtige natuurgebied Lankheet in Haaksbergen. De nazit op het zonnige terras bij Theehuis Jordaan was gezellig. Helaas waren er voor de geplande spirituele wandeling op 1 september onvoldoende deelnemers. De koffieochtend op 18 augustus, die werd geleid door Jeanne Traas, stond in het teken van de ‘kleine kringen’. In groepjes van 6 vertelden de deelnemers op belangrijke gebeurtenissen in hun leven. Het is boeiend om in een veilige en vertrouwde omgeving te vertellen over, en te luisteren naar, verhalen over keerpunten in ons leven. Op 29 september werd er in het Kulturhus een lezing gegeven door Antoinette Wibbelink met als thema: “ Verbindend Communiceren in een verdeelde wereld” Na de presentatie was er gelegenheid tot het stellen van vragen. In het voorjaar (datum volgt nog) laat ze ons ervaren wat VC kan betekenen voor onze ontmoeting met andersdenkenden. Op zondag 13 oktober werd het verenigingsjaar afgesloten met een feestelijke dienst ter gelegenheid van het 130 jarig bestaan. In de dienst, die werd voorgegaan door Nicoline Swen, was er aandacht voor het verleden maar ook voor de toekomst. Een toekomst die gedragen wordt door idealisten, door mensen ‘die zonnen aansteken’, de titel van een gedicht van Toon Hermans. Na de dienst kregen de bezoekers, - er waren ruim 50 mensen -, een mooi verpakte kaars en een in kleur gedrukte Nienduur met als thema ‘gebouw‘. Het bestuur heeft zich afgelopen verenigingsjaar niet alleen bezig gehouden met onze eigen vereniging. Door de opheffing van de afdeling Eibergen is er regelmatig regio overleg geweest met de afdelingen Varsseveld, Rijssen en Eibergen. De afdeling Eibergen houdt op 4 november op te bestaan. In de loop van dit jaar is hun kerkgebouw verkocht. De opbrengst wordt ondergebracht in een zelfstandige stichting, Vrijzinnigen Oost Nederland, die het geld gaat beheren. In deze stichting hebben vertegenwoordigers van Varsseveld, Rijssen, Eibergen en Oost-Twente zitting. Doel van de stichting is het financieren van pastorale zorg voor de leden van Eibergen, die nu zonder vereniging zitten. De gelden zijn verder beschikbaar voor regionale activiteiten die tot doel hebben het bevorderen van het vrijzinnige gedachtegoed. Naast het regio overleg hebben bestuursleden ook regelmatig vergaderd met de Open Oecumenische Gemeente de Bleek in Almelo. Aan het einde van dit verenigingsjaar hebben we nog 38 leden en 5 begunstigers. Tijdens dit verenigingsjaar is ons lid, mevrouw H. van Hemert-Visscher, op 92 jarige leeftijd overleden. Terugkijkend was het afgelopen jaar een jaar vol onverwachte gebeurtenissen met als belangrijkste wel de opheffing van de afdeling Eibergen. Een situatie die ons dwingt na te denken over de toekomst van onze eigen vereniging en die vraagt om het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe activiteiten. Laten we ons hier het komende jaar samen voor inzetten. Enschede, 22 januari 2020 Hans Zwiers, secretaris
Vrijzinnigen a/d Regge Vrijzinnigen a/d Regge
Open gemeenschap voor inspiratie
Agenda