Vrijzinnigen Oost-Twente
Vrijzinnigen Oost-Twente
Open gemeenschap voor inspiratie
Wat doen we Voorganger Contact De Nienduur Wie zijn wij
Agenda Johanneskerk
De Geloofsgemeenschap Vrijzinnigen Oost-Twente is een vereniging van vrijzinnig, ondogmatisch denkende mensen, die hun spiritualiteit en religiositeit willen voeden en/of uitbreiden. In alle vrijheid en onafhankelijk van enig vastgelegd gedachtegoed.
Zondagochtend vieringen |  webmaster@vrijzinnigenoosttwente.nl  | Tekst van de dag